Menu
Telephone
02920 733694
Google Search
Google Translate
Home Page
If you need to make a new application for Free School Meals, please apply by emailing Freeschoolmeals@cardiff.gov.uk or go to the Council website to find the application form.
Telephone 02920 733694

Iwan's Adventures

Dydd Llun 6th Ebrill

Dydd Llun 6th Ebrill 1
Dydd Llun 6th Ebrill 2
Dydd Llun 6th Ebrill 3

This bit is fun!

Still image for this video

Iwan is helping Ms McTavish to make a cake. 

You'd better help with the washing up, Iwan! 

Delicious! Sharing a slice of cake with Ms McTavish! 

Dydd Gwener 3rd Ebrill

Dydd Gwener 3rd Ebrill 1
Dydd Gwener 3rd Ebrill 2

Slam dunk! Please help me get down Ms McTavish!  

I think I'll stick to rugby. 

Slam dunk! Helpwch fi i ddod i lawr os gwelwch yn dda Mrs McTavish.

Dw i'n meddwl dw 'n cadw i rugbi.

Dydd Iau 2nd Ebrill

Dydd Iau 2nd Ebrill 1

Iwan tried Miss Lynham's ice cream recipe. Yum! Iwan added lots of chocolate. 

Bwytais Iwan hufen iâ Miss Lynham. Yum! Mae Iwan yn adio llawer o siocled.

Dydd Mercher 1st Ebrill

Dydd Mercher 1st Ebrill 1

Iwan is playing Scrabble with Ms McTavish. Who's turn is it?

Mae Iwan yn chwarae Scrabble gyda Mrs McTavish.  Pwy sy'n nesa?

Dydd Mawrth 31st Mawrth 2020

Dydd Mawrth 31st Mawrth 2020 1
Dydd Mawrth 31st Mawrth 2020 2

Iwan is enjoying the nice weather. He is doing some gardening and planting some pink flowers. 

Mae Iwan yn mwynhau'r tywydd braf. Mae'n gwneud garddio ac yn plannu rhai blodau pinc.

 

Iwan loves playing hide and seek. Do you think Ms McTavish will see me?

Mae Iwan yn dwlio chwarae cuddio. Ydych chi'n meddwl Ms McTavish yn gweld Iwan?

Dydd Llun 30th Mawrth 2020

Dydd Llun 30th Mawrth 2020 1
Dydd Llun 30th Mawrth 2020 2

Iwan is painting the walls of his bedroom. His favourite colour is blue. Iwan shouldn't you be wearing and apron?

Mae Iwan yn peintio ei ystafell wely. Mae e'n hoff lliw ydy glas. Iwan, wyt ti gwisgo ffedog? 

 

Iwan has been playing with his Rubik's cube. He can do it in under 30 seconds! 

Mae Iwan yn chwarae gyda’r Rubik's Cube. Mae e'n gwneud y Cube o dan 30seconds.

Dydd Gwener 27th Mawrth

Dydd Gwener 27th Mawrth 1

Iwan is clapping for the NHS at 8 o'clock with Ms McTavish. Stay safe everyone. 

Mae Iwan yn clappio am NHS am wyth or gloch gyda Ms McTavish. Cadw'n ddiogel bawb. 

Dydd Iau 26th Mawrth

Dydd Iau 26th Mawrth 1
Dydd Iau 26th Mawrth 2

Iwan is keeping fit with Ms McTavish and The Body Coach this morning. Phew! I'm feeling tired. Time to recover with my friend Shaun the Sheep. 

Mae Iwan yn cadw’n heini gyda Mrs McTavish a The Body Coach. Phew! Dw i’n wedi blino. Amser i ymlacio gyda fy ffrind Shaun y ddafad. 

Dydd Mercher 25th Mawrth 2020

Dydd Mercher 25th Mawrth 2020 1
Dydd Mercher 25th Mawrth 2020 2

It's Iwan's birthday. He isn't having a party because he has to stay at home. Here he is with Ms McTavish and some of his friends on video chat. 

Mae penblwydd Iwan heddiw. Mae e ddim yn cael parti achos mae'n aros yn e gartref. Dyma Iwan gyda Ms McTavish a ffrindiau ar video chat. 

 

Dydd Mawrth 24th Marwth 2020

Dydd Mawrth 24th Marwth 2020 1

Iwan has been keeping clean. He is enjoying the sunshine and the fresh air. He misses seeing you all but he will send you a message each week with his activities. 

Mae iwan yn cadw'n lân. Mae'n mwynhau'r heulwen. Mae’n colli eich gweld chi. Mae Iwan yn ysgrifennu llythyr i ti bob wythnos.

Top